Hledáme investory!

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, dárcům a dalším osobám a subjektům, které podporují činnost Nadace Nové Česko – a to ať již cestou finančních příspěvků či například formou materiální podpory, dobrovolnické práce apod.

Chcete i Vy přispět k rozvoji činnosti naší nadace a našich projektů? V případě zájmu o materiální podporu, podporu formou dobrovolnické práce či jinou formu přispění k rozvoji naší činnosti nás neváhejte kontaktovat. Chcete-li přispět formou finančního daru, můžete využít jeden z těchto způsobů:

  • bankovní převod: 233970526/0300 (název účtu: Nové Česko, nadační fond)
  • poštovní poukázku: Nové Česko, nadační fond, Veverkova 1229/9, Praha 7, PSČ 170 00

Přestože to jistě nepředstavuje hlavní motiv, který by Vás měl přimět k finanční podpoře naší nadace, rádi bychom Vás upozornili na možnost uplatnění daňových zvýhodnění, které s sebou podpora nadace nese:

  • Fyzické osoby – od základu daně mohou odečítat hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely v případě, že úhrnná hodnota darů za jeden rok přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně dané fyzické osoby (viz § 15 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmů),
  • Právnické osoby – od základu daně sníženého dle § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu, mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů v případě, že hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně (viz § 20 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Rádi pro Vás v případě Vašeho zájmu připravíme potvrzení o přijetí finančního daru. S požadavky na vystavení potvrzení se obracejte na Radku Honkovou.

Kontaktní formulář

Díky za Váš zájem o projekt Nové Česko!

Zanechte nám, prosím, své kontaktní údaje, ozveme se Vám obratem.

Jméno a příjmení (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Mobilní telefon

Společnost

Chcete nám něco vzkázat? Budeme rádi!:

Nadační fond Nové Česko