5D Technologie

Je opakovaně prokázáno, že jen 10 % z toho, co slyším, si zapamatuji, jen 15 % z toho, co vidím či čtu, 40 % z toho, o čem diskutuji, a kolem 80 % z toho, co zažiji nebo dělám.

Pokud se budu řídit prokázaným pravidlem, pak děti které poslouchaly protidrogovou přednášku, si v mozku uloží pouze 10 % toho, co slyšely…

Pokud četly o zemřelých narkomanech, sledovaly videoukázku, bezpečnostní spot v TV, zapamatují si z „toho” jen 15 %, a to je bohužel velmi málo…

Pokud měly možnost besedovat na téma drogy, rizika, prevence, pak by si podle tohoto klíče měly zapamatovat až 40 % z přijmutých informací.

Pokud se vytvoří možnost aktivní účasti – prožitkovou formou, potom se efekt učení podstatně zvýší. Tuto možnost v plném rozsahu poskytuje projekt simulační jednotky – „Revolution Train”. Děti prožijí příběh, který si budou pamatovat až z 80 %…

Pavel Tuma 2003

Aktuální projekt

Revolution train

unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Jeho základ tvoří multimediální mobilní vlaková souprava. Více o projektu

Hledáme investory!Chcete se podílet na investici do nejzajímavějších destinací v regionu? Kontaktujte nás! Chci být investor!

Jste starosta?

Jste ten, kdo spolurozhoduje o budoucnosti vašeho města a chcete získat pro své město některý z jedinečných konceptů expozic? S námi získá vaše město tvář!

kontaktujte nás!
Nadační fond Nové Česko