Jak jim vdechneme život?

1. Zpracování konceptu

v současné době je většina projektů rozpracována do fáze konceptů. Je definován účel a zaměření každého projektu, je definována cílová skupina, jsou zpracovány prvotní vizuální návrhy.

Podpořte nás a pomozte nám rozvijet koncepty do fází projektů! Staňte se donátory našeho nadačního fondu.

2. Studie

dochází k detailnímu rozpracování konceptu, jsou realizovány konzultace s odborníky, kteří se ke zpracovaným konceptům vyjadřují. Myšlenka projektu se ověřuje prostřednictvím dotazníkových akcí, což potvrzuje prospěšnost projektu pro rozvoj interaktivního vzdělávání.

3. Zpracovaný komplexní projekt

včetně cenových návrhů a harmonogramů prací – obsahuje výrobní dokumentace, smlouvy a postupy realizace ( výběrová řízení, možnost využitím dotačních programů atd.)

4. Realizace projektu

Zajima vás víc?
Napište na info@novecesko.cz nebo zavolejte na tel: +420 774 724757

Přestože to jistě nepředstavuje hlavní motiv, který by Vás měl přimět k finanční podpoře naší nadace, rádi bychom Vás upozornili na možnost uplatnění daňových zvýhodnění, které s sebou podpora nadace nese:

Fyzické osoby – od základu daně mohou odečítat hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely v případě, že úhrnná hodnota darů za jeden rok přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně dané fyzické osoby (viz § 15 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmů – link na zákon),
Právnické osoby – od základu daně sníženého dle § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu, mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů v případě, že hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně (viz § 20 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu – link na zákon).

Rádi pro Vás v případě Vašeho zájmu připravíme potvrzení o přijetí finančního daru. S požadavky na vystavení potvrzení se obracejte na Radku Honkovou.

Aktuální projekt

Revolution train

unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Jeho základ tvoří multimediální mobilní vlaková souprava. Více o projektu

Hledáme investory!Chcete se podílet na investici do nejzajímavějších destinací v regionu? Kontaktujte nás! Chci být investor!

Jste starosta?

Jste ten, kdo spolurozhoduje o budoucnosti vašeho města a chcete získat pro své město některý z jedinečných konceptů expozic? S námi získá vaše město tvář!

kontaktujte nás!
Nadační fond Nové Česko